Giljastølen hytteområde ALT UTSOLGT!

SOL-prosjekt as kan tilby tomter/hytter i 6 forskjellige delfelt.

om

Historikk:

Giljastølen har vært bebodd siden før Svartedauden. Det finnes enda rester av gamle gårdstufter.
Men fra 1800-tallet har området tjent som støl under Gilja.

På 1960-tallet ble Frafjordvegen bygget, og Giljastølen ble da et meget populært turiststed.

Stor dagsutfart, det ble bygget skitrekk, camping, leirsted og kafeteria. Og det ble en rivende hyttebygging. Fra 5 hytter i 1960 til over 250 hytter nå.

Og nå klargjøres nye hyttefelt på over hele stølsområdet.

tomt

Tomtene:

Tomtene ligger i 6 delfelt fordelt over hele Giljastølsområdet og et delfelt ute med Råsavatn.

Tomtene er bygsletomter med en årlig avgift f.t. kr. 2.500,-

I tillegg til bygslingsavgiften kommer utgifter til kommunal renovasjon, brøyting. Det er opparbeidet 1,5 parkeringsplasser til hver tomt.

Det er mulighet for kjøp av tomt m/ byggesett eller ferdighytte.

På delfelt 5 og 6 er det ingen byggeklausul.

salg

SALG 2016:

Se områdeplan over delfeltenes beliggenhet her.

Delfelt 1:
Her er alle gjenværende tomter klare for salg. Byggesett eller ferdige hytter.

Se områdekart på delfelt 1 her.

 Delfelt 2 og 3:

Ledige tomter:
17, 18, 20, 23 og 24. Ferdige hytter.

Se områdekart på delfelt 2 og 3 her.

 Delfelt 4:

På dette felt er det solgt 6 hytter henholdsvis på tomt 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 
Byggetrinn 2 omfatter tomt 7, 8, 9 og 13 og vil bli påbegynt straks byggetrinn 1 er utbygd. Disse tomter er også ledige.

Vann: På dette felt er det ført frem vann og strøm til hver enkelt tomt.

Kloakk: Ferdig utbygget.

Reguleringsplan delfelt 4 her.

Delfelt 5:

Tomtene er klare for salg, og her står du nærmest helt fritt m.h.t. til bygging/materialer etc.

Delfelt 6:

Nytt felt beliggende ved skiheisen.
Vi har 5 tomter ledige, tomt 5, 6, 9, 10 og 11. Tomt 10 er klar for bygging med gitt byggetillatelse.
Fremførst strøm til området.
Mulig for selvbygging.

Se kart over delfelt 6 her.

nb

Viktig informasjon:

Alle tomter er utsolgt!

turist

Friluftsliv og attraksjoner:

Giljastølen ligger i idylliske omgivelser i fjellområder ned til Giljastølsvannet.
Videre finner vi Råsavatn og Lauvnesvatn i umiddelbar nærhet. Her er gode fiskemuligheter.

Det er skitrekk i en godt planert bakke og oppkjørte skiløyper vestover mot Råsavatnområdet.

Sommeren innbyr til bading i fjellvatna, fiske, bærplukking, men ikke minst flotte turmuligheter i fjellheimen rundt.

Den lune beliggenheten gjør at du kan nyte stillheten og høre på et mangfold av fuglesang.

vann

Vann, avløp og strøm:

Det er ført frem strøm til samtlige felt unntatt felt 5.
Det er foretatt dypvannsboring i felt 4 og vann er fremførst til den enkelte hyttetomt.
Videre er kloakk ført frem til tomtene.

Vi planlegger også å bore etter vann i felt 2 og 3 og fremføre vann til tomtene her.