Ansvarsrett_logo_rgb_liten

SENTRAL GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Sentral godkjenning for: SOL-PROSJEKT AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 994931342, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
  • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1
  • Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1
  • Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1
  • Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1

Godkjenningen er gyldig til 21.03.2017

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Last ned pdf her.

diploma4

Sertifiseringer

 

statendbygnings1

 

godkjentforansvarsrett

 

mesterLes mer her.